Volg ons!

Ledenadministratie

Iedereen kan lid worden van AVW ’66. Het lidmaatschap kan worden aangegaan op elk gewenst moment. AVW’66 hanteert geen leeftijdgrens bij aanmelding. 

Word lid van AVW ’66

Aanmeldingsformulieren (klik op de link om te openen) zijn ook op papier verkrijgbaar bij de vereniging. Nieuwe leden kunnen zich aanmelden door het ingevulde aanmeldingsformulier te retourneren per mail (Berrie Jansen, klik op de link om te openen) aan de ledenadministratie of door inleveren op zaterdag in de bestuurskamer/wedstrijdsecretariaat.

Pupillen/Roekies trainen indien overeengekomen de eerste 4 weken kostenloos mee, waarna zij definitief  lid worden. De proeftrainingen melden zij bij de coördinator van hun leeftijdsgroep of de voorzitter van het JPA (voor mailadressen, zie info commissies).

Leeftijdscategorieën:
Senioren: Ouder 18 jaar
Junioren: 13 t/m 18 jaar
Pupillen:  6 t/m 12 jaar
Roekies: t/m 5 jaar

In- en overschrijvingen verlopen via Sportlink. Overschrijvingen moeten worden gemeld bij Berrie Jansen. Bij aanmelding/overschrijving naar AVW'66 moet altijd een aanmeldingsformulier worden ingevuld en ingeleverd!
Bij inschrijving of overschrijving vraagt AVW'66 eenmalig 10,00 Euro administratiekosten.

Leden die gebruik maken van de Gelrepas dienen bij aanmelding een kopie Gelrepas mee te leveren.
Indien deze niet wordt ingeleverd, wordt de contributie via automatische incasso geind.

Kledingplan en Kledingfonds AVW’66

Op 8 september 2014 hebben de leden van AVW’66 tijdens een Bijzondere Algemene Ledenvergadering ingestemd met de invoering van een Kledingplan/Kledingfonds binnen AVW’66.
Spelende leden van AVW’66 spelen volgens de statuten van de vereniging in de vaste clubkleuren: een rood shirt, zwarte broek en zwarte kousen met rode rand.  Omdat AVW’66 niet de financiële middelen heeft zelf kleding aan te schaffen zijn sponsoren benaderd.
Dankzij een tweetal vaste hoofdsponsors (Nathan Group en GABA Makelaardij) voor de jeugd hebben alle jeugdteams  shirts bedrukt met de namen van de hoofd sponsoren.
Het kledingplan/fonds zorgt er voor dat ieder jeugdlid de juiste wedstrijdkleding ontvangt, betaald door een maandelijks bedrag bovenop de contributie. Met leden, die gebruik maken van de Gelrepas worden afspraken  gemaakt.

Contributiebedragen per maand vanaf  1 januari 2019 – Per Automatische Incasso in Euro (€)

contributie per maand maand (netto) kledingplan contributie  per maand
roekies 16,20   16,20
pupillen 16.85 2.00 18.85
junioren 19.85 2.00 21.85
senioren 24.75   24.75
       
heren 45+ 10.20   10.20
verenigingslid 10.20   10.20
donateur 10.20   10.20

Contributie betalingen worden via een machtiging automatisch van uw rekening afgeschreven. Een verenigingsjaar loopt van 1 juli t/m 30 juni.

Informatie contributiebetaling verkrijgbaar via Berrie Jansen, tel. 06-22393840 of per mail.

Niet betalen
Wij maken u erop attent, dat de contributie vooraf betaald dient te worden. Bij niet tijdige betalingen en na niet reageren op aanmaningen kan contributieachterstand uitsluiting van alle AVW'66 activiteiten tot gevolg hebben. Hierbij blijft de plicht tot betalen bestaan.

Afmelden
Ingaande aan het einde van het lopende voetbaljaar. Beëindiging van het lidmaatschap is, behoudens bijzondere gevallen, alleen schriftelijk mogelijk 1 maand voorafgaand aan het eind van het seizoen (is dus voor 30 mei schriftelijk of per mail melden) bij de ledenadministratie van AVW'66.

Tussentijdse opzegging
Zegt een speler in de loop van het voetbaljaar het lidmaatschap op, is hij/zij contributie verschuldigd tot het einde van het lopende seizoen (30 juni). Reden hiervoor is onder meer dat de vereniging voor alle aangemelde leden de bondscontributie jaarlijks vooraf moet betalen aan de KNVB.

Vrijwilliger worden Neem contact op